Privacyverklaring Range Network

Wij van Range Network hechten veel waarde aan uw privacy. Om die reden conformeren wij ons aan de geldende wet- en regelgeving omtrent privacy.

Ondanks het feit dat wij geen persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken, willen wij in de onderhavige verklaring voor u uiteenzetten welke gegevens wij verwerken en waarom.

De volgende onderwerpen zullen hieronder besproken worden:

1. Voor welke redenen wij jouw gegevens verwerken;
2. Welke gegevens wij van jou nodig hebben om onze dienstverlening aan jou te kunnen bieden;
3. Op welke wijze jij je rechten kunt inroepen.

Wij slaan gegevens op voor de navolgende doeleinden:

1. Voor de verbetering van de kwaliteit van onze applicatie;
2. Voor het verbeteren van de flow van de applicatie;
3. Voor het veilig houden van onze applicatie;
4. Voor uw gebruiksgemak en voor het veilig gebruik kunnen maken van de applicatie door u.

Wat is de rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken onderstaande gegevens op basis van de volgende gronden:

1) de door jouw gegeven toestemming;
2) de uitvoering van de overeenkomst met jou;
3) onze gerechtvaardigde belangen bijvoorbeeld het genereren van statistische gegevens en het optimaal laten functioneren van de applicatie.

Wij verwerken de volgende gegevens:

– Model telefoon, zoals of je een Iphone hebt of een Android telefoon
– OS
– Welke versie van onze applicatie jij gebruik maakt
– Technische gegevens over je telefoon, zoals informatie over crashes en problemen van een gebruiker

Al deze gegevens worden gebruikt om de werking van de applicatie optimaal te houden.

Locatiegegevens

Wij verwerken geen locatiegegevens. Het gebruik van de applicatie geeft ons nimmer toegang tot uw locatie.

Mocht je vragen hebben of wil je weten wat we precies van jou bijhouden, dan kun je contact opnemen met Range Network via het e-mailadres: info@rangenetwork.nl.

Derden die inzagemogelijkheid hebben in uw gegevens

Het is goed mogelijk dat voor het veilig houden van de applicatie en/of correct functioneren van de applicatie wij genoodzaakt zijn om jouw gegevens te delen met derden. Dat kunnen de volgende derden zijn: applicatieontwikkelaar en beheerder.

p. 1 van 2

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij jouw gegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het kan zo zijn dat als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving wij genoodzaakt worden om de onderhavige voorwaarden aan te passen. Om dat te kunnen doen, behouden wij ons het recht voor om bij wijzigingen van onze bedrijfsvoering of wet- en regelgeving deze verklaring inhoudelijk te wijzigen, dan wel aan te vullen.

Uiteraard zullen wij jou daarvan tijdig in kennis stellen via onze applicatie.

Rechten

Jij als gebruiker van wie de gegevens worden verwerkt, hebt de volgende rechten:

– uitleg krijgen over welke gegevens wij hebben en wat we daarmee doen
– inzage in de precieze gegevens die wij hebben
– het laten corrigeren van fouten
– het laten verwijderen van verouderde gegevens
– intrekken van toestemming
– een bepaalde verwerking beperken
– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik Wij hanteren een reactietermijn van 14 dagen. Wij kunnen echter niet altijd binnen 14 dagen reageren. In het geval dat wij niet tijdig kunnen reageren, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen. Niet eens met de verwerking Uiteraard kan het zo zijn dat jij als gebruiker niet eens bent met de verwerking van jouw gegevens. In dat geval kun je via bovengenoemd e-mailadres bij ons jouw klacht indienen. Wij verzoeken je in jouw klacht zo duidelijk mogelijk uiteen te zetten waarom jij niet eens bent met de verwerking van de gegevens. Wij hopen jou altijd op de juiste manier van dienst te zijn. Mocht het onverhoopt op enig moment anders zijn, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens Range Network
Posthoornstraat 17
3011 WN Rotterdam
E-mailadres: info@rangenetwork.nl